125. Försvar och säkerhet med Zebulon Carlander

Zebulon och Elin pratar om Folk och Försvar, Försvarspolitik och om att ställa frågor.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se