88. Våga gör fler experimentella studier med Amir Sariaslan

Amir och Elin pratar om forskning, samhälle och kopplingen mellan dem.