102. GoToWork med Karin Ståhl

Karin och Elin pratar om Karins jobb som arbetsplatsstrateg och vilka effekter olika utformningar får effekt.

Producerat av Silverdrake Förlag