122. Butikerna är tvärdöda! - Moderna tider 4.0 med Jonas Grafström

Jonas och Elin pratar om hans bok Moderna tider 4.0 om den nya industriella tiden vi är och kommer till.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se