Jag Spelar för Livet - Musiker om Musik

by Martin Frontman
Jag spelar för livet - Musiker om musik
En podcast-serie där Martin ”Frontman” Andersson träffar musiker och artister och pratar turné & studiominnen, vägval, inspiration, passion och kärleken till att spela musik. #Jagspelarforlivet
  • Music