Jag orkar inte

by Johan Hurtig & Johanna Wagrell

I "Jag orkar inte" tar komikerna Johan Hurtig och Johanna Wagrell – och ibland en gäst – upp saker som de inte orkar med och betygsätter sedan hur jobbiga de sakerna är.

  • Comedy
  • TV & Film
  • Society & Culture