Episode 20 - Svein-Egil Pettersen | I overkant mye faglig innhold

Andreas, Richard og Paul i IT-Direktoratet reiser tilbake i tid. Tidligere har det blitt bråstopp på nittitallet, men denne gangen har vi med oss Svein-Egil Pettersen som tar oss med til en verden av IBM stormaskiner, hullkort og magnettaper. Og vi må bare beklage at det i denne episoden så er det i overkant mye faglig innhold. Vi kompenserer med IT-Direktoratets lengste digresjon så langt, når det blir snakk om kaffe.  

I spalten «se hva jeg fant på internett» tar Andreas oss med til https://www.old-computers.com