Episode 15 - Very petit, like a potato

Andreas, Øyvind og Paul er tilbake med en ny episdoe av IT-Direktoratet. Vi tar opp tråden fra episode 5 – ParallellPortParty og mimrer om gamle spill. Floppy-nettverk og BBS’er.

Vi snubler også innom filmfenomenet Weng Weng: https://www.imdb.com/name/nm0911067/