Episode 07 - Vagt og meningsløst

Her hos IT-Direktoratet jobber vi LEAN i autonome kryssfunksjonelle team når vi driver digitaliseirngsprosjekt for å utnytte synergieffekten i cloudservices i en Cyber orientert hverdag.I

 denne episoden går Richard, Andreas og Paul løs på buzzwords og all den meningsløshet og smerte som kommer med slike ord og uttrykk. Andreas gir oss også flere fakta om sin favoritt søkemotor, AltaVista. Vi har også fått ett lytterbrev som  avklarer mysteret "Turboknappen" fra episode  5. Seansen avluttes som vanlig av en grundig og vitenskapelig øl-test