Bonusepisod - Fastighetsbolaget Akelius Residential

I denna bonusepisod får vi lära känna Pål Ahlsén som är VD för fastighetsbolaget Akelius Residential. Bolaget har ju ingen vanlig stamaktie noterad men däremot finns deras preferensaktie på First North och de håller i dagarna på att emittera en D-aktie. I episoden får vi lära känna Pål och lära oss mer kring Akelius, Dessutom pratar vi om hyresregleringar och hur de kan skapa vallgravar, varför sämre ekonomiska tider kan vara av godo, vad en typisk Akeliusfastighet är och mycker mer. Dessutom berättar Pål om D-aktien och vad som skiljer den mot preferensaktien, varför den denomineras i euro och hur man ska se på det faktum att risken för innehavaren på marginalen ökar i preferensaktien jämfört med D-aktien. Det finns även goda skäl att ge ut D-aktier då de räknas som eget kapital jämfört med preferensaktiens hybridmodell vilket kanske ger bättre rating, hur påverkar detta bolaget? Kommer de lösa in preferensaktien och finns det några mörka moln på fastighetshimlen? Det och mycket mycket mer!

En delikat lyssning tillönskas,
Nicklas