Avsnitt 21 - Innovation ska bygga ett starkare Europa

Horisont Europa är världens största forskningsprogram med en budget på 95miljarder euro under 2021-2027. Hur kan det stärka Europas och Sveriges konkurrenskraft och bidra till att lösa vår tids samhällsutmaningar? Vad har företag, universitet och andra för nytta av att vara med?

Lyssna på ett samtal mellan Mikael Östling, prorektor vid KTH, och Karin Aase, Vinnova.

Vi möter också forskaren Anna-Lena Spetz och Anders Forslund, vd för Heart Aerospace. 

Samtalet leds av Daniel Holmberg, Vinnova.