Avsnitt 25 - Det svenska startup-undret

Sverige är ett av världens mest framstående länder när det gäller att producera framgångsrika startups. Vad ligger bakom och hur utvecklar vi det svenska ekosystemet för framtiden? Hur tar vi tillvara startup-bolagens innovationskraft för att möta samhällsutmaningar? Lyssna på ett samtal mellan Anne Lidgard, Vinnova, och Klementina Österberg, vd för GU Ventures. 

Vi hör också Erik Gatenholm, entreprenör och medgrundare av medicinteknikbolaget BICO.

Samtalet leds av Daniel Holmberg