Episode 136 - Om å tørre og om å være glad i seg selv

Gjest er psykolog Rebekka Egeland og vi snakker om selvomsorg, om å tørre å være sårbar, søke på jobber man ikke er 100 % kvalifisert for, ta plass i møter, og hvordan være en god venn. Blant annet.


Dette er en episode om relasjoner - siden gode relasjoner er noe av det viktigste for et godt liv. Men, episoden handler også om å være en god venn for seg selv, og å tørre å ikke være i prestasjonsmodus på alle arenaer i livet samtidig. Med andre ord en episode for alle!


Rebekka finner du her!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy