I huvudet på en klient - Avsnitt 8

Här får ni träffa en klient som vill vara helt öppen med sin egen identitet och inte har röstförvrängning. Den här terapiresan börjar i ett tungt sorgearbete. Ett sorgearbete som öppnade portarna in till självreflektion och vad som egentligen är viktigt i livet. Familjeband och vänskapsband har stöts och blöts. Roller man har fått/tagit har ifrågasatts och börjat arbetas med och kring. Att få äga sina egna känslor har blivit ett viktigt inslag i denna terapiresa.