I huvudet på en klient - Avsnitt 7

Den här resan börjar i ett djupt trauma så som ett självmord i familjen är. Ni lyssnare får i detta avsnitt höra om hur en kvinna som börjar sin terapi i en sorgbearbetning kring en förlorad bror, då även börjar reflektera mycket kring hur hennes uppväxt även har påverkat hennes mönster, känslor, handlingar och göromål. Det uppvaknandet, den utvecklingen, det annorlunda livet som den här klienten har skapat för sig själv genom att hitta verktyg för att kunna bryta med massor av destruktiva mönster och människor är magi att få vara med om och se. Den här kvinnan visar oss alla att oavsett hur man har haft det tidigare i livet, hur lite omtanke man än fått med sig på vägen, hur dålig kompas man än fick från början så kan man ta tag i och ändra sitt tänk och på så sätt hela sitt liv.