I huvudet på en klient - Avsnitt 1

Ni möter i detta öppningsavsnitt en kvinna som varit tvungen att brottas mycket med känslor av övergivenhet, ensamhet och av att aldrig riktigt duga.