I huvudet på en klient - Avsnitt 5

I detta avsnitt får vi möta en kvinna som fått kämpa hela livet. Kämpat med ett tydligt utanförskap, grov fysisk och psykisk mobbing, självmordstankar, förlossningstrauman, extrema smärtor i kroppen, bekräftelsebehov och känslan av att ingen förstår henne. Kämparglöden och kraften som denna kvinna visar upp imponerar mycket djupt på mig och kanske även på er lyssnare.