Idiot Skavank Podcast

by Thomas Björling & Theresa Bystedt
En podcast för barn över 18 år. Icke rumsren humor, planlöst raljerande och värdelöst vetande i en ohelig allians. Podden består av Thomas Björling och Theresa Bystedt.
  • Comedy