Den ideologiska frågan

By Eric Rosén

En podcast från Politism där en gäst per program  en politiker eller opinionsbildare  pratar om ideologi och knepiga principfrågor. Eric Rosén leder samtal som för en gångs skull inte behöver handla om dagsaktuella frågor.


News & Politics

Episodes