Bortom den stora staten

Staten är tillbaka i centrum av den politiska debatten. Det handlar om restriktioner till följd av coronapandemin, höjda skatter och ökade utgifter som ett led i krispolitiken, och förnyade krav på att förstatliga såväl skola som sjukvård. Behöver den starka staten vara synonym med den stora? Vad är egentligen statens kärnuppgifter? Och varför talas det så mycket om satsningar, snarare än ansvarsutkrävande?I det här avsnittet pratar vi om den stora staten, och vad som finns bortom den, med anledning av antologin Bortom den stora staten. Gäster är Catarina Kärkkäinen, programansvarig för borgerlig idéutveckling på Timbro och redaktör för Bortom den stora staten, och Nicklas Berild Lundblad, fil dr i informatik och en av antologins kapitelförfattare. Programledare är Amanda Broberg