Robert Nozick och Anarki, stat och utopi.

Anarki, stat och utopi har utsetts till en av efterkrigstidens 100 viktigaste böcker av Times Literary Supplement. Robert Nozick räknas till en av det sena 1900-talets mest inflytelserika filosofer. Hur kunde ett mastigt verk om politisk teori som kommer ut i mitten av 1970-talet bli så betydelsefullt?I det här avsnittet diskuteras Nozicks liv och verk. Vad var han och John Rawls egentligen oense om, hur minimal kan staten vara enligt Nozick och vad beskrivs i de olika delarna av Anarki, stat och utopi. Vi avhandlar Wilt Chamberlain-exemplet, Murray Rothbards kritik av Nozick och det svenska mottagandet av Anarki, stat och utopi. Gäster är Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare vid Timbro förlag, och Caspian Rehbinder programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro och rektor för Stureakademin. Programledare är Amanda Broberg.