Hur botar man cancer? - med Anna Martling

Cancerforskningen tar stora kliv framåt. Vi börjar förstå sjukdomen allt bättre och har bättre behandlingsmetoder. Men hur kommer förståelsen och metoderna till användning inom vården? Hur sänker man trösklarna mellan vård och forskning, och mellan forskningen på universitet och vid företag? Cancerforskaren Anna Martling berättar om arbetet med att se till så att medicinska framsteg ska bli till verklig nytta för patienter.  

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.