Avsnitt 33 - Lina Ryden Reynols

Poeten Lina Rydén Reynols som nyligen utkommit med diktsamlingen Läs mina
läppar
gästar avsnitt trettiotre av Hysteria.Vi pratar om hur kropp, arbete, och text hör ihop i skrivandet, om
automatisering och AI, och om vikten att i dikten trycka på hur ekonomisk
under– och överordning spelar roll för vårt varande.Hör också Lina läsa ur Läs mina läppar.