Avsnitt 15 - Åsa Beckman

I detta avsnitt av Hysteria samtalar jag med Åsa Beckman, stridbar
kulturskribent tillika biträdande kulturchef på DN.Vi pratar om kärleken till poesin, om att ligga vaken på natten och känna
skam över texter man skrivit, och poeternas poet, pappa Erik Beckman.