16. Hvordan har du det, Erik Follestad?

I sesongens siste episode skal Erik grave litt i eget følelsesliv sammen med Peder Kjøs. De snakker om å være selvdestruktiv, ulike mannsroller og bekymringer. Peder hjelper Erik med å få et nytt syn på sin egen uro. Produsert av Kaja Eide og Elise Vatsvåg.