20. Finns det vatten på Mars än?

Redan på 1700-talet observerade astronomer is på Mars poler,

och med dagens teknik har man upptäckt drygt fem miljoner kubikkilometer is på

planeten. Men huruvida det finns flytande vatten på Mars tvistar de lärde om.  


Andreas Johnsson är forskare på Göteborgs Universitet och

han har studerat Mars geomorfologi sedan 2006, och han berättar mer om Mars

yta, vatten och sten, och om hur han genom att studera Svalbard får bättre

förståelse för Mars. Vi får även besök av Shorena Tsindeliani, grundare och VD

för Hydromars, ett företag som utvecklar en teknik för att bättre rena vatten i

rymden.