Om lavinprognoser.se med Mattias Tarestad, #167

Mattias Tarestad jobbar på Naturvårdsverket där han bland annat har ansvar för lavinprognoserna som ni kan läsa på Lavinprognoser.se.


Vi pratar om begreppet "fjällsäkerhet", om den mycket tragiska Anarisolyckan som för fyrtio år sedan utgjorde startskottet för inte bara statens förhållningssätt till säkerhet i fjällen utan även i förlängningen ledde till våra fjälledarutbildningar.


Vi pratar om statistik från Fjällräddningen för 2017, om tendensen att skuldbelägga de som ringer till Fjällräddningen, om sanning bakom rubrikerna och hur fjällturism kan förbättra folkhälsan.


Om "Snow Science", om hur samlas data in för lavinprognoser, om vad bör du tänka på då du läser dagens lavinprognos och om hur prognoserna sammanställs.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy