Om krisberedskap med Niklas Kämpargård, #200

Jag har drivit den här podden i över sex år nu och efter alla hundratals intervjuer så borde ju en och annan tanke om gemensamma nämnare utkristallisera sig.


Niklas Kämpargård är ett mycket bra exempel på en utav alla dessa gemensamma nämnare: strävan efter att kunna ta hand om sig själv.

Detta blir ett långt samtal som hoppar mellan olika begrepp och beskrivningar men som egentligen alla kan kopplas till samma punkt.


Oavsett om vi pratar prepping, bushcraft, självförsörjning eller krisberedskap så menar man kunskap och tillförsikt att klara sig genom prövningar, vedermödor eller helt enkelt när saker inte alltid går som planerat.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy