Kan medarbetarna driva sin egen kompetensutveckling via peer to peer lärande?

Lärande, kompetensutveckling, reskill, upskill och livslångt lärande.


Hur skall vi alla lyckas med det? Idag vill podden inspirera med ett verktyg som gör lärande tillgängligt via peer to peer. Eller som vi också kan kalla det - kollega till kollega.


Idag delar Yvonne Kappel från DIs Affärsnätverk och Aristo Togliatti från Loop ett nytt tänk att lära sig av varandra och på köpet skapa högre engagemang i teamet.