Forskaren om digitalisering och vår arbetsmiljö - teknik och människor i samspel

Jan "Gulan" Gulliksen är professor på KTH i människa - dator interaktion.
Som aktionsforskare studerar han vår verklighet samtidigt som den pågår och dokumenterar vad som händer.  Gulan är sedan med och påverkar samhällets utveckling på området via deltagande i bland annat regeringens digitaliseringsråd och andra organ som ex insynsrådet för arbetsmiljöverket.


I dagens diskussion håller vi oss inom tre områden:


  • Reflektioner över vad som hänt med den digitala arbetsmiljön under pandemin och vad som behöver fokuseras på i det nya, nya normala.

  • Den digitala arbetsmiljön som en del av vårt arbetsmiljöansvar.

  • Vad man behöver tänka på när man utvecklar och implementerar digitala lösningar i relation till människor med kognitiva hinder.