Åsa Guvå - People & Culture Director på foodora - HR-Chefen # 32

I det här avsnittet får du lyssna på Åsa Guvå, People & Culture Director på foodora, som delar med sig av tankar och erfarenheter av hur det är att jobba med HR i ett bolag i extrem tillväxt. Som HR-chef på ett snabbväxande Espresso House och nu foodora sedan några år vet Åsa vad HR måste göra för att skapa värde på kort och lång sikt.