I Ukraina ser vi ett pågående folkmord

Höjd Beredskap möter Anders Österberg (S) på resa norr om Kiev i Ukraina

Av och med Patrik Oksanen, Amanda Wollstad och Anders Lindberg