Går inte att utesluta att Putin tar till kärnvapen

Höjd beredskap möter Robert Dalsjö, överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Av och med Johan Wiktorin, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och Anders Lindberg