Vi hör stöveltrampen men i en ny skepnad

Höjd Beredskap diskuterar ÖB Micael Bydéns anförande på Folk och försvar.

Vad sa han, och vad får det för konsekvenser?

Av och med Anders Lindberg, Patrik Oksanen, Amanda Wollstad och Johan Wiktorin