Det är Ryssland som är aggressivt

Höjd beredskap möter Peter Hultqvist, försvarsminister, under Folk och försvar.

Av om med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Johan Wiktorin och Patrik Oksanen