Putin vill tvinga Europa att böja sig för honom

Ryssland vill återgå till 1800-talets säkerhetspolitik i Europa, där den starkes rätt råder.

Vi möter Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier på UI om den ryska uppladdningen mot Ukraina.

Av och med Patrik Oksanen, Johan Wiktorin, Amanda Wollstad och Anders Lindberg