Läget kring Östersjön blir allt farligare

Höjd beredskap möter chefen för den svenska marinen Ewa Skoog Haslum

Av och med Patrik Oksanen, Amanda Wollstad, Johan Wiktorin och Anders Lindberg