Sluttjafsat om försvarspolitiken

Höjd Beredskap samtalar med försvarsminister Peter Hultqvist om försvarspolitiken och framtiden. Vi försöker även avkoda Folk och försvar, vad handlar konferensen egentligen om?Av och med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Annika Nordgren Christensen och Johan Wiktorin.