#16/17 - 4 Tomas Montén

Hans Abrahamsson sitter ner med juniorkronornas förbundskapten och pratar hockey men även uppväxte och hur nära han varit döden.