2019-07-13 19.00 Kvällsmöte - predikan av Britta Bolmenäs