2021-07-10 22.00 Sena mötet - Johanna Samuelsson.

Talare: Johanna Samuelsson,

Musik: Samantha Davage m.fl,

Tema: Smash-läge Det är en ny tid. Vi vet inte vägarna framåt men Gud vet och han vill leda oss på nya vägar för nya tider. Hönökonferensen 2021