2021-07-09 22.00 Sena mötet - Anton Ahlmark.

Talare: Anton Ahlmark,

Musik: Samantha Davage,

Tema: Du är en del av en församling, en del av Guds folk. Tillsammans med Gud och varandra har vi alla förutsättningar att vara ett dream team.

Hönökonferensen 2021