2021-07-09 19.00 Kvällsmöte - predikan av Lisa Fredlund

Talare: Lisa Fredlund,

Musik: Malin Abrahamsson m.fl,

Tema: Den talande kroppen.

Inbyggt i tron är rörelsen, kroppen, det fysiska. Både genom tjänandet av den andre, men också genom kroppens liturgi de heliga handlingar vi gör som symboliserar och gestaltar det vi tror. Vad har skett med oss i denna tid då vi helt fråntagits möjligheten att fysiskt närvara.
Hönökonferensen 2021