2021-07-09 16.00 Bibelstudium med Stefan Gustavsson

Talare: Stefan Gustavsson,
Tema: Vad var det ursprungliga evangeliet.
Det kristna budskapet har förkunnats i två tusen år.
Vad har egentligen hänt med dess innehåll under den vindlande vägen genom historien?
Kan vi egentligen vet vad det ursprungligen handlade om?
Hönökonferensen 2021