2019-07-13 12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan - talare John Ahlström