2019-07-13 13.30 Under trädet i M-kyrkan - talare Magnus Malm