236. Armfeldts Katastrof

Under Karl XIIs försök att erövra Norge 1718 gör general Armfeldts armé ett infall mot Trondheim. Efter många problem börjar den verkliga katastrofen under återtåget vid nyåret 1719.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy