263. Alpmarsch och stora slag 2/4

Hannibal för sin armé genom strapatserna i alperna och på andra sidan får han genast romerskt mothugg.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy