232. Perpetuas Martyrskap

Den tidiga kristendomens kamp mot Rom, år 203 blev den 22-åriga Perpetua en av många martyrer. Men hon skrev om det.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy