267. Folktrons svenska vilda djur

I det gamla bondesamhället levde människor tätt med natur och djur, därför uppstod varierande uppfattningar om djurens betydelse. Till exempel avhandlas ekorrar, igelkottar...och ormar.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy